ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 00:35
ސެމްސަންގްގެ ފަހުގެ ފޯނުތައް
ސެމްސަންގްގެ ފަހުގެ ފޯނުތައް
ދިރާގު
ދިރާގު
ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތައް މިހާރު ދިރާގުން ލިބޭނެ
 
މި ފޯނުތައް ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފަރތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފައިވޭ

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް4 އަދި ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފްލިޕް4 ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން މި ފޯނުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ. ރީތި ކުލަތަކާއިއެކު ފަތްޖަހާލެވޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ މި ދެ ފޯނުވެސް މިހާރު ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަގުތުން ފުލް ޕޭމަންޓާއެކު ނުވަތަ 12 މަހުގެ އިންސްޓޯލްމެންޓުގެ އުސޫލު ދަށުން ވެސް ގަނެވޭނެއެވެ.

ޒީ ފޯލްޑް4 އަދި ޒީ ފްލިޕް4 ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް 6 މަސް ދުވަހަށް މަހަކު 5ޖީބީގެ ހިލޭ ބޯނަސް ޑޭޓާ ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒީ ފޯލްޑް4 ފުލް ޕޭމަންޓްގައި ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް 3000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް ވެސް ލިބެއެވެ. އަދި ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް4 އަދި ޒީ ފްލިޕް4 ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް، 3 މަސްދުވަހުގެ ހިލޭ ސްޕޮޓިފައި އަދި ވަން ޑްރައިވްގެ 100ޖީބީ 6 މަސްދުވަހަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސެމްސަންގް ޕްރޮމޯޝަންގައި ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

ދިރާގުން އަބަދުވެސް ދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ސްމާޓް ފޯން ޑިވައިސްތައް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދީ، މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު އަދި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން ގުޅުވާލަދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް