ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 20:08
ވަލަޑޮލިޑް އާއި އަލްމޭރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވަލަޑޮލިޑް އާއި އަލްމޭރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލަލީގާ
ސެޕްނިޝް ލީގު
ފަހު ވަގުތު ލަނދުޖަހާ ވަލަޑޮލިޑްއިން އަލްމޭރިއާ ބަލިކޮށްފި
 
ތާވަލުގެ 16 ވަނާގައި ވަލަޑޮލިޑް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވަލަޑޮލިޑް އާއި އަލްމޭރިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި ލަނޑުޖަހާ ވަލަޑޮލިޑްއިން އަލްމޭރިއާ ބަލިކޮށްފިއެވެ.

ވަލަޑޮލިޑްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން އެޓީމު މޮޅުވީ 1-0ންނެވެ. މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި ވަލަޑޮލިޑް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޝޮން ވޭސަމްއެވެ. އަލްމޭރިއާގެ ގޯލު ކުރިމައްޗަށް ހުރަސްވި ބޯޅަ ގޯލުގެ ދުރު ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން ޝޮންގެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ 93 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައިވެސް ވަލަޑޮލިޑްގެ ސާޖިއޯ ގާޑިއޯލާ ލަނޑެއް ޖެހިއެވެ. ނަމަވެސް ރެފްރީވަނި އޮފްސައިޑު ކަމަށް ނިންމާ އެލަނޑު ބަލައިނުގަނެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ 16 ވަނާގައި ވަލަޑޮލިޑް އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ފައިދާ ގޯލާއެކު އަލްމޭރިއާ އޮތީ 13 ވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް