އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ

ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯންޑްރީއެއްގައި ރޯވެ ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ

  • ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ
  • ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓާފް ލޯންޑްރީގައި ހުރި ބެކަޕް ސްޓާފް ޔުނިފޯމް ވަނީ އަނދާފައި

ކ. މާލެ | 19 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 04:46 | 1,480

ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯންޑްރީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ސްޓާފުން ނިއްވާލަނީ - ޓްވިޓަރ

ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯންޑްރީއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފަކު ބުނީ ސްޓާފް ލޯންޑްރީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ މެންދަމު 2 ޖެހާއިކަށްހާ އިރުކަމަށާއި، އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްވީ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ ލޯންޑްރީން އަރަމުންދިޔަ ދުންގަނޑު ކޮންޓްރޯލްވީ 3:30 އިރުކަމަށެވެ.

އަލިފާން ރޯވި ވަގުތަކީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ހާރުކާން ހޭލާ ތިބި ވަގުތަށްވުމުން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލީ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުމުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"އަލިފާން ރޯވީ އެންމެން ހާރުކާން ހޭލާތިބި ވަގުތު. ރިސޯޓުގެ އެކި ސަރަހައްދުން އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި ހިފައިގެން އައިސް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލީ. ސްޓާފުންގެ ބެކަޕް ޔުނިފޯމްތައް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައި" ރިސޯޓުން މައުލޫމާތު ދިން މުވައްޒަފު ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނި އެވެ.

އޭނާ ބުނީ ބޮޑަށް ބެލެވޭގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވީ ލޯންޑްރީގެ މެޝިނެއްގެ ކަރަންޓު ޝޯޓްވެގެން ކަމަށާއި، މި ހާދިސާއާއެކު ސްޓާފުންގެ ގިނަ ބެކަޕް ޔުނިފޯމްތައް އަނދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލޯންޑްރީ ތެރޭގައި އޮތް ބަގީއެއްގައިވެސް ރޯވިކަމަށް އޭނާ ބުނިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަގީ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުނުވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރޮބިންސަން ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ އެ ރިސޯޓުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގިކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.