ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 08:16
ލުކޮއިލް އޮއިލް ޖައަންޓްގެ ޗެއާމަން ރެވިލް މެގްނޯވް އާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ލުކޮއިލް އޮއިލް ޖައަންޓްގެ ޗެއާމަން ރެވިލް މެގްނޯވް އާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން
ބީބީސީ
ރަޝިޔާގެ ލުކޮއިލް އޮއިލްގެ ޗެއާމަން އަވަހާރަވުން
ރަޝިޔާގެ ލުކޮއިލް އޮއިލް ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ހޮސްޕިޓަލްގެ ކުޑަދޮރުން ވެއްޓިވަޑައިގެން އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާތަކުން ބުނެފައިވަނީ ރެވިލް އަވަހާރަވީ ކޮންސަބަބަކާ ހުރެތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުންކަމަށް
 
އުމުރުފުޅުން 67 އަހަރުގެ ރެވިލް މެގްނޯވް އަވަހާރަވި ސަބަބެއްކަމަށް ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު

ރަޝިޔާގެ ލުކޮއިލް ޖައަންޓްގެ ޗެއާމަން ރެވިލް މެގްނޯވް މޮސްކޯގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ކުޑަދޮރުން ވެއްޓިވަޑައިގެން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އެކުންފުނިން ވަނީ ރެވިލް އަވަހާރަވިކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. އުމުރުފުޅުން 67 އަހަރުގެ ރެވިލް މެގްނޯވް އަވަހާރަވި ސަބަބެއްކަމަށް ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށްފަހު އަވަހާރަވީކަމަށެވެ.

ރަޝިޔާގެ މީޑިޔާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ރެވިލް އަށް ފަރުވާދީފައިވަނީ މޮސްކޯގެ ސެންޓްރަލް ކްލިނިކަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަމަށެވެ. އަދި އަވަހާރަވީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ރެވިލް އަކީ މިފަހުން ވާނުވާ ނޭންގޭ ގޮތަށް އަވަހާރަވި އެފަދަ ހައި ޕްރޮފައިލް ރަޝިޔާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާއެވެ. ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާތަކުން ބުނެފައިވަނީ ރެވިލް އަވަހާރަވީ ކޮންސަބަބަކާ ހުރެތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންމަ ކަމަށެވެ.

ޓެސް ނިއުސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރެވިލް ވެއްޓިފައިވަނީ ހަވަނަ ބުރީގައި ހުރި ކުޑަދޮރަކުންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު އޭނާ ވެއްޓިފައިވާއިރު މިއީ އަމިއްލަފުޅަށް މަރުވާންވެގެން ކުރެއްވި ކަމެއްކަމަށް ޓެސް ނިއުސް އިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު ލުކްއޮއިލް އިން ވަނީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ހަމަނުޖެހުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ހަމްދަރުދީފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކުންފުނީގެ ބިލިއަނަރ ރައީސް ވަގިތް އަލިކްޕިއަރަވް ވަނީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައެވެ. އެއީ އިނގިރޭސިވިލާތުން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ރަޝިޔާގެ ހަކަތައާ ގުޅޭ ބައެއް އޮލިގާކުން ވަނީ ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި ވާނުވާނޭންގޭ ގޮތަށް މަރުވެފައެވެ.

ލުކޮއިލް އަކީ ރަޝިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏެވެ. ރެވިލް މެގްނޯވް އަމިއްލަ ތެޔޮ ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1993 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ލުކޮއިލްގެ ޗެއާމަން ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ މީގެ ދެއަހަރުކުރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
25%
75%
0%
0%
ކޮމެންޓް