ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:36
ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެތެރެއިން
ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތަކުގެތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޓައިވާން - ޗައިނާ ގުޅުން
ޓައިވާންގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަތް ޗައިނާގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލައިފި
 
ޑްރޯން ޓައިވާންގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 4.00ގައި
 
ޑްރޯން ވައްޓާލާފައި ވަނީ އިންޒާރުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމަށްފަހު

ޓައިވާންގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ޗައިނާގެ ޑްރޯންއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެގައުމުގެ މިލިޓަރީން ވައްޓާލައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޓައިވާންގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މިގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައި މިވަނީ އެގައުމުގެ ސަރަހައްދަށް ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަދެ ނުވަތަ އެގައުމަށް ހަމަލާދީފިނަމަ މަޑުން ނޯންނާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓައިވާންގެ ސަރުކާރުން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ދިނުމަށްފަހުއެވެ.

ޓައިވާންގެ ޑިފެންސް ކޮމާންޑް ފޮރ ކިންމެންއިން ހިއްސާކޮށްފައިވާގޮތުގައި ޗައިނާގެ މި ޑްރޯން ޓައިވާންގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ޖީއެމްޓީ ގަޑިން 4.00ގައެވެ. ޑްރޯން ވައްޓާލާފައިވަނީ އިންޒާރުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމަށްފަހު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ މަހު އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ރައީސް ނެންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއެކު ޗައިނާއިން ވަނީ ޓައިވާނާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އިތުރުކޮށްފައެވެ. ޗައިނާއިން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެކެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވާން ފެށުމާއެކު އެކަމަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އެގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީ އެގައުމަށް އަރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ މަޑުން ނޯންނާނެކަމަށް ބުނެ ޓައިވާންގެ ސަރުކާރުންވެސް ވަނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް