raajjemv logo
މިހާރު އެވޯޑްސް
މާލެ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަން އިއުލާން ކޮށްފި
 
މިހާރު އެވޯޑްސްގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ޖުމަލް 24 އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
 
އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފަ
އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ
2,231
ކ. މާލެ |
18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 20:01
މާލެ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ގަދަ ފަސް ކުޅުންތެރިން
ރާއްޖެއެމްވީ

މިހާރު ނޫހުން މުޅިން އަލަށް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކުޅިވަރު އެވޯޑް ކަމަށްވާ "މިހާރު އެވޯޑްސް" ގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށާއި، އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް، އެސްޓީއޯ މާލެ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ނަން އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

މާލެ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ވާދަކުރާ ފަސް ކުޅުންތެރިންނަކީ، ފާއިތުވި އަހަރު މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯޅަ އެވޯޑްސްގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި، ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ކެޕްޓަން އަދި ފޯވާޑް އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސަކޯ) އާއި، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ މިޑްފިލްޑާ މުހަންމަދު އުމައިރު އާއި، ހަމަ އެކުލަބުގެ މިޑްފިލްޑާ މުހަންމަދު އިރުފާން، އާއި، ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ މިޑްފިލްޑާ އަކްރަމް އަބްދުލް ޣަނީއެވެ.

މާލެ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން، އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ފަސް ކުޅުންތެރިންނަކީ ގްރީން ސްޓްރީޓްގެ މިޑްފިލްޑާ އިބްރާހިމް ރިޒުހާން އާއި، މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ޑިފެންޑާ ސަމޫހް އަލީ (ސަމުއްޓޭ) އާއި، ކްލަބް އީގަލްސްގެ ޑިފެންޑާ ހުސައިން ޝިފާއު އާއި، އެކުލަބުގެ މިޑްފިލްޑަ ރިހާމް އަބްދުލްޣަނީ (ބޮބީ) އާއި، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ފޯވާޑްގެ ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) އެވެ.

މި އަހަރު މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މި އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނާނުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ޖުމްލަ 24 އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި، އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅިންތެރިޔާގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖަހާ ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބޭ ރަން ބޫޓް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޮލީބޯޅައިން އަންހެން އަދި ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި، އަންހެން އަދި ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ހޮވާނެއެވެ. ބެޑްމިންޓަން، އެތްލެޓިކްސް، ޓޭބަލް ޓެނިސް، އަދި ސްވިމިން އެއްކޮށްލައިގެން އަންހެން އަދި ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވާއިރު، އެންމެ މޮޅު ކޯޗް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ކުޅިވަރެއް އެއްކޮށްލައިގެންނެވެ.

އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ އިތުރުން އެންމެ މޮޅު ރެފްރީވެސް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުރިހާ ކުޅިވަރެއް އެއްކޮށްލައިގެންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕެޝަލް ރެކޮގްނިޝަން އެވޯޑާއި، ދިވެހި ކުޅިވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތަކަށް ދޭ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ކަމަށްވާ މުހަންމަދު ޒާހިރު ނަސީރުގެ އެވޯޑްވެސް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް