ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 17:06
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްޑީސީ
އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިނިންގ މުބާރާތެއް އެޗްޑީސީން އިއުލާން ކޮށްފި
 
މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން މުބާރާތެއް އިއުލާނުކޮށް، ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނި ގޮތުގައި މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރި ވެވޭނެއެވެ. މިއީ ހުނަރުވެރި އަދި ގާބިލު އާކިޓެކްޓުން ވާދަކޮށްގެން، ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އުފެއްދުންތެރި ޑިޒައިންތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސަގާފީ އަދި ޒަމާނީ ޑިޒައިން ހިމެނޭގޮތަށް “ޓޫރިޒަމް އައިލެންޑްގެ ކޮމާޝަލް ސްޕައިން”ގެ ކޮންސެޕްޓެއް އެކުލަވާލަންޖެހޭނެއެވެ. މި ކޮމާޝަލް ސްޕައިން ވެގެންދާނީ އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ވިޔަފާރިކޮށްލެވޭ އަދި ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ ފަދަ ގިނަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ސަރަހައްދަކަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މި މުބާރާތުގެ ކޮންސެޕްޓް މަރުހަލާގައި އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 200،000 ރުފިޔާ ގެ އިނާމެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 30،000 ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ތިންވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް 20،000 ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ ކޮންސެޕްޓުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެފަރާތަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ފުރިހަމަ ކުރުމުން އެފަރާތަކަށް 750،000 ރުފިޔާ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޗްޑީސީގެ ކޮމްޕެޓިޝަން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް /https://design.hdc.com.mv ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން، ބައިވެރިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ކޮންސެޕްޓެކެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ވާ ހޯމަދުވަހެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މި މުބާރާތާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު އެކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް