ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 08:25
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެންޒިމާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެންޒިމާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ލަލީގާ
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ބެންޒިމާގެ ދެ ލަނޑާއެކު އެސްޕަނިޔޯލް އަތުން ރެއާލް މޮޅު
 
ރެއާލް އޮތީ ތިން މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނާގައި

ޔޫރަޕްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކަރީޒް ބެންޒިމާގެ ދެ ލަނޑާއެކު ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެސްޕަނިޔޯލް ބަލިކޮށް, ތިންވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ތިންވަނަ ފުޓުބޯޅަ މެޗު އެސްޕަނިޔޯލްއާ ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 ނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެެއާލްއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރއެވެ. އެކަމަކު ހާފް ނިމެން ދެމިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޖޯސެލޫ ލަނޑު ޖަހާ އެސްޕަނިޔޯލްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. ރެއާލްއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ހޯދީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުހަމަވާން ދެމިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް ބެންޒިމާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ބެންޒިމާ ލަނޑު ޖެހީ ރޮޑްރީގޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. ރެއާލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ހިލޭޖެހުމަކުން ބެންޒިމާ ޖެހީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި 10 ވަރަކަށް މިނެޓު ކުޅުނެވެ. ބެންޒިމާ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ކުރިން އެސްޕަނިޔޯލްގެ ގޯލް ކީޕަރު ލެކޮމްޓޭއަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކިއެވެ. ސެބަޔޯސްއަށް ކުރި ފައުލަށް ރަތްކާޑް ދެއްކީ އިތުރު ވަގުތުގެ ހަވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ރަތްކާޑް ދެއްކީ ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހުއެވެ. އޭރު އެސްޕަނިޔޯލްގެ ތިން ބަދަލު ހަމަވެފައިވާތީ މެޗުގެ ބާކީ އޮތް ވަގުތުކޮޅުގައި ކީޕަރަކަށް ކުޅުނީ ޓީމްގެ ކެޕްޓަނެވެ.

Advertisement

ލީގުގައި ރެއާލް ވަނީ ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ނުވަ ޕޮއިންޓް ހޯދާފައެވެ. އެސްޕަނިޔޯލްއަށް ތިން މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބެއެވެ. އެކަމަކު އެއް މެޗު އެއްވަރުކޮށް އެއް ޕޮއިންޓް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް