ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 12:46
ރައީސް ނަޝީދު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި
ރައީސް ނަޝީދު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަތުރުފުޅު
ރައީސް ނަޝީދު ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
 
ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭ ތަފްސީލް ހާމަނުކުރައްވާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

މިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނީ އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަނީ ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މި ދަތުރުފުޅާ ގުޅުންހުރި އިތުރު ތަފްސީލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ވެސް ރައީސް ނަޝީދު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އިންޑިއާގައި އޮތް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

އިންޑިއާއަކީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ ޤައުމެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރުވެސް އިންޑިއާ އާއި ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
20%
0%
0%
40%
40%
ކޮމެންޓް