ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:13
އުރީދޫއިން ހެލްތު ކިޓު ހަވާލު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
އުރީދޫއިން ހެލްތު ކިޓު ހަވާލު ކުރުމުގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ
އުރީދޫއިން ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް އެހީވުން
އުރީދޫއިން އައްޑޫގެ 4 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ހެލްތު ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި
 
އުރީދޫ އިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ 167 ހެލްތު ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕޯސްޓްތަކަށް ހެލްތު ކިޓް ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމާފައި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ހެލްތު ކިޓުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ސިއްހީ ދާއިރާ ބިނާ ކުރުމުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އުރީދޫ އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ދޭ ހެލްތު ކިޓުތަކެއް ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން މި އެހީތެރިކަން ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޚާލިދު އަލް ހަމާދީ ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހުއެވެ.

އުރީދޫގެ އެހީގެ ދަށުން ހެލްތު ކިޓުތައް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ އާއި މަރަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫ އާއި މަރަދޫ ފޭދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށެވެ. މި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާ ކިޓުތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޚާލިދުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވާ 167 ހެލްތު ސެންޓަރު އަދި ހެލްތު ޕޯސްޓްތަކަށް މި ކިޓްތައް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުރީދޫއިން ހަދިޔާ ކުރާ ހެލްތު ކިޓުގައި ސްޓެތެސްކޯޕް، ޑިޖިޓަލް ސްފިގްމާނޯމީޓަރ، ޕަލްސް އޮކްސިމީޓަރ، އޮޓޮސްކޯޕް، ޑިޖިޓަލް ތާމޯމީޓަރ އަދި ނެބިއުލައިޒަރ މެޝިން ފަދަ ސިއްހީ ފަރުވާއަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު އާލާތްތަށް ހިމެނެއެވެ.

އދ. ގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ 3 ވަނަ ލަނޑުދަނޑި “ގުޑް ހެލްތު އެންޑް ވެލްބީންގް” ހާސިލްކުރުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، ރެކްރިއޭޝަނަލް ކްލަބްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާއްވާ ގިނަ މުބާރާތްތައް ސްޕޮންސަރުކޮށް، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް މުޖުތަމައު އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އުރީދޫއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޭއްވޭ އުރީދޫ ކަލަރ ރަންއަކީ ވެސް މި ބޭނުމުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ އިވެންޓެއް ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި