ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވް ގޭސް

މޯލްޑިވްސް ގޭސްއިން އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކޮށްފި

  • މި ޕްލާންޓާއި އެކު ޚިދުމަތް އަވަސްވެގެންދާނެ
  • ކޮންވޭޔަރ ސިސްޓަމެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފަ

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 01:46 5,410

މޯލްޑިވްސް ގޭސް ގެ ފަރާތުން އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ޕްލާންޓެއް ތައާރަފްކުރުން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މޯލްޑިވް ގޭސް ގެ ފަރާތުން އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްލާންޓް ތަޢާރުފުކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ތިލަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން ވިދާޅުވީ، 2013 ވަނަ އަހަރު އެތާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔައީ ގޭސް ފުޅިތައް އުކާލާ މަންޒަރު ކަމަށާއި މި ކަންތައްތައް ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ޟަމީރަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މައުމޫން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެދުވަހުން ފެށިގެން މެނޭޖްމަންޓުން އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރަން ނިންމިކަމަށާއި އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރެވުމުން އެކަމާ އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ކުރިން 4 ގަޑިއިރުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް މިހާރު 1 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭ ކަމަށާއި ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ދިނުން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭހުން ފުޅިއަށް ގޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިން މެނުއަލްކޮށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، މި ޕްލާންޓްގެ އެހީގައި ފުޅިތަކަށް އޮޓަމެޓިކުން ގޭސް އެޅުމުގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

މި ޕްލާންޓްގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓުގައި ކޮންވޭޔަރ ސިސްޓަމެއްވެސް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. މި ސިސްޓަމްގެ ސަބުބުން ގޭސްފުޅިތައް ޑިސްޓިބިޔުޝަން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ދޯންޏާ ހަމައަށް ފޯރުކުރެވިގެންދެއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ތަޢާރުފު ކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ތިލަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް