ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 14:57
މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރި 3 ވޮލީ ކޯޓު
މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރި 3 ވޮލީ ކޯޓު
މާލޭގައި ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
އެކުވެނި ސަރަހައްދުގައި އައުޓްޑޯ ތިން ވޮލީ ކޯޓު ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި
 
އެކުވެނި ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ތިން ވޮލީ ކޯޓު ޤާއިމުކޮށްފައި

މާލޭގެ އެކުވެނި ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކުރާ އައުޓްޑޯ ވޮލީ ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ ތިން ވޮލީ ކޯޓެވެ. މި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމާލެވިފައިވާކަން ހާމަކުރައްވާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާތީ އުފާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބައެއް ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވަގުތަށް މަސައްކަތް ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވޮލީ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިމިފައިވަނީ ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚަށްވުރެ ލަަސް ތާރީޚެއްގައި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ވޮލީ ކުޅުމަށް ކޯޓު މަދުވުމުގެ ޝަކުވާ އަކީ ކުޅުންތެރިން ކުރަމުން އަންނަ ޝަކުވާއެކެވެ. މެރީ ބްރައުން ސަރަހައްދުގައި ޓެނިސް ކޯޓު އެޅުމަށް އެތަނުގައި އޮތް ބިން ނެގުމާއެކު ވޮލީ ކުޅޭނެ ޖާގަ ގެއްލުނެވެ. އޭގެ ފަހުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވޮލީ ކުޅެމުން އައީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން މިސަރުކާރުން އަންނަނީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކުގައި ވެސް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކި ސަރަހައްދުގައި އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް