ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 08:15
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވީޓަރ
ސްޕެނިޝް ލީގު
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިލަރެއާލް އަތުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ
 
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމުލަ ހަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ވިލަރެއާލް އޮތީ ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިލަރެއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި ދެ ޓީމު ވެސް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. އެތުލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި ވިލަރެއާލުން އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 2-0 އިންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ވިލަރެއާލުން ލަނޑެއް ޖެހުމަށް ކުރި މަސައްކަޔް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ޔެރެމީ ޕިނޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ވިލަރެއާލަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

ވިލަރެއާލްގެ ލަނޑަށްފަހު އެތުލެޓިކޯއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމުގެ ނަހުއެލް މޮލިނާއަށް ވަނީ ސީދާ ރަތް ކާޑު ދައްކާފައެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމަށް އެތުލެޓިކޯއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ވިލަރެއާލުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެ ލަނޑު ޖެރާޑް މޮރޭނޯ ޖެހީ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފަސް މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ.

ލީގުގައި ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އިން ވަނީ 1-0 އިން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށްފައެވެ.

އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޖުމުލަ ހަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ވިލަރެއާލް އޮތީ ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ މަގާމުގައެވެ. ދެ ވަނަ މަގާމުގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވެސް ލިބެނީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ވިލަރެއާލް ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ފައިދާ ގޯލުންނެވެ. ވިލަރެއާލް އަތުން ބަލިވި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އަށް ވަނަ މަގާމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް