އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

ޕީއެސްޖީއާއެކު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އެޖެންޓް މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ރޮނާލްޑޯގެ އެޖެންޓް އާއި ޕީއެސްޖީން ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް އޮތް ދުވަހުވެސް މަޝްވަރާކޮށްފައި
  • ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 394 މެޗުގައި 406 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 17 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 17:03 | 17,906

ރެއާލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ - ގޫގުލް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ އެޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ޑެއިލީ މެއިލް އިން ބުނީ މެންޑޭޒްއާއެކު ޕީއެސްޖީން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކޮން އިރަކުކަން ކަށަވަރެއްނުވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މެންޑޭޒް އާއި ޕީއެސްޖީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް އޮތް ދުވަހު ކާޑިފްގައި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރިކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅިވަރު ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާގޮތުގައި ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ރޮނާލްޑޯ ފެންނާނީ އެހެން ކްލަބަކުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާއަށް ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އޮފީހުން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސްޕެއިންގެ ޓެކްސް އޮފީހުން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ 14.7 މިލިއަން ޔޫރޯއަށް މަކަރުހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މިކަންތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ ސްޕެއިން ދޫކޮށްލަންށެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ރެއާލް އިން އަންނަނީ އޭނާއާ މަޝްވަރާކުރަމުން ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކުގައި އިތުރަށް ބަދުނާމުވާން ބޭނުންނުވާކަމަށް ބުނެފައިކަމަށްވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ ރެއާލްގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބުގައި ރިޓަޔާކުރަން ބޭނުންވާކަމަށްވެސް މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ރެއާލްގެ ޖޯޒީއަކީ ލާން އެންމެ ފަސޭހަ ޖޯޒީކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ.

ސްޕޯޓިން އިން ކެރިޔަރު ފެށި އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށްވެސް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 292 މެޗުގައި 118 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު ތިން ޕްރިމިއާ ލީގް، އެފްއޭކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް، ފުޓްބޯލް ލީގު ކަޕް ދެފަހަރު އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ރެއާލް އަށް 2009 ވަނަ އަހަރު ރެކޯޑު އަގަކަށް ބަދަލުވި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެ ކްލަބަށް މިވީތަނަށް ކުޅުނު 394 މެޗުގައި 406 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ރެއާލްއާއެކު ތިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ދެ ލީގު ތަށި، ދެ ކޮޕާޑެލްރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕާކަޕް އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ދެފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.