ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 21:04
ދިރާގާއި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ދިރާގާއި ރެޑްކްރެސެންޓްގެ އެއްބަސްވުން އައުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ދިރާގު
ދިރާގުގެ އެހީ ރެޑްކްރެސެންޓަށް
ރެޑްކްރެސެންޓުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ދިރާގުގެ އެހީ
 
ދިރާގުން އަންނަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރެޑްކްރެސެންޓާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުން

ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމުގެގޮތުން، ދިރާގުން އެ ޖަމްއިއްޔާއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށް މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ދިރާގަކީ ރެޑްކްރެސެންޓުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަރެވެ. އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރެޑްކްރެސެންޓުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ދިރާގާއި ރެޑްކްރެސެންޓާ ދެމެދު ވެފައިވާ މެމްބަރޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކާރިސާތަކުގެ ވަގުތުގައާއި އާއްމު ހާލަތްތަކުގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އެހީބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ދަރުމަވެރިން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ އެހީ ދިނުމާއި، ނަފްސާނީ އިޖްތިމާއީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ ދަރުމަވެރިން ތަމްރީންކޮށް، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުފެދިފައިވާ ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ޔުނިޓްތައް މި ރޮނގުތަކުން ތަރައްގީކުރުމަށް އެހީތެރިކަންވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ދިރާގުގެ ޑިރެކްޓަރ، ބްރޭންޑް އެންޑް މާރކެޓިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މުހައްމަދު މިރުޝާން ހަސަން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަރޝިޕް އައުކޮށް ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ކުރާ އަގުހުރި ގައުމީ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ދިރާގަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

ދިރާގުގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަރޝިޕްގެ އިތުރުން، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ނަފްސާނީ އިޖުތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށާއި ބިދޭސީންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލި ޓޯލް ފްރީ ހެލްޕްލައިން ފަދަ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަނާ ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ދިރާގުން ވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް