ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 19:48
އުރީދޫ ފަސޭހަ މެރިންގެ ޕެކޭޖްތައް
އުރީދޫ ފަސޭހަ މެރިންގެ ޕެކޭޖްތައް
ރާއްޖެއެމްވީ
އުރީދޫގެ ޚިދުމަތްތައް
އުރީދޫއިން "ފަސޭހަ މެރިން" ތައާރަފްކޮށްފި
 
ޕެކޭޖުތަކުން %25 ޑާޓާ ބޯނަސް
 
ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރީޗާޖްކުރިއަސް ބޯނަސް ލިބޭނެ
 
ފަސޭހަ މެރިންގެ 6 ޕެކޭޖެއް އެކުލަވާލާފައިވޭ

އުރީދޫއިން މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނާއި އަދި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން "ފަސޭހަ މެރިން"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ފަސޭހަ މެރިން ތައާރަފްކޮށްފައި ވަނީ ނިމިދިޔަ މެރިން އެކްސްޕޯގެ ތެރޭގައެވެ.

ފަސޭހަ މެރިންއާގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެސްއެމްބީ އެކައުންޓް މެނޭޖަރ އަބްދުﷲ ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ފަސޭހަ މެރިންއަކީ ދޯނިފަހަރާއި މަސްވެރިންނާއި ސަފާރީ އަދި މަސްދޯނިފަހަރަށްވެސް ވަރަށް ކަމުދާނެގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖްތަކެއްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަސޭހަ މެރިންގެ ދަށުން، ބޯނަސްއާއެކު 1000 ރުފިޔާއަށް ރައުޓަރ ލިބޭކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ކުރިން އެ ރައުޓަރ ލިބެނީ 1700 ރުފިޔާއަށެވެ.

އަދި ފަސޭހަ މެރިން، ޕްރީޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކެއްގޮތަށް އެކުލަވާލީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ފަސޭހަތަކަށް ވިސްނާފައިކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ފަސޭހަ މެރިންގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕެކޭޖުތަކުން %25 ޑާޓާ ބޯނަސް ލިބޭއިރު، ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރީޗާޖްކުރިއަސް ބޯނަސް ލިބޭނެކަން އުރީދޫއިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ފަސޭހަ މެރިންގެ ދަށުން 6 ޕެކޭޖެއް އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 399 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 3549 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޕެކޭޖްތައް ހިމެނެއެވެ. އެއީ 399ށް 25 ޖީބީ، 699ށް 55 ޖީބީ، 799ށް 66 ޖީބީ، 1099ށް 130 ޖީބީ، 1548ށް 190 ޖީބީ އަދި 3549ށް 525 ޖީބީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް