ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 06:11
އޫރުމަސް ހިމެނޭ ޕްރޮޑަކްޓް
އޫރުމަސް ހިމެނޭ ޕްރޮޑަކްޓް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
އޫރުމަސް ހިމެނޭ ޕްރޮޑަކްޓެއް ފެނުން
އޫރުމަސް ހިމެނޭ ޕްރޮޑަކްޓެއް ފެނިގެން އެ ޕްރޮޑަކްޓް ނުވިއްކަން އަންގައިފި
 
އެ މައުލޫމާތު މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ވެސް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައި

އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ޕްރޮޑަކްޓެއް ވިއްކަން ހުރިކަން އެނގުމާއެކު އެ ޕްރޮޑަކްޓް ނުވިއްކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ.

މި މައްސަލަ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވަނީ ރެޑްވޭވުން މީހަކު ގަތް ގްރޭވީ މިކްސް ޕެކެޓެއްގެ އިންގްރީޑިއަންޓްސް ތެރޭގައި އޫރުމަސް ހުރިކަން އެނގުމުން އެ މީހާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯ އާންމުކުރުމުންނެވެ.

Advertisement

އެކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވި އެ ޕްރޮޑަކްޓް ނުވިއްކަން އަންގައިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައުލޫމާތު މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް