ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 20:16
ކެޕިޓަލް ސިޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
ކެޕިޓަލް ސިޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
އެފްއޭއެމް
ދެވަނަ ޑިވިޝަން
2 މެޗަށް ހާޒިރުނުވުމުން ކެޕިޓަލް ސިޓީ ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމައިފި
 
އެފްއޭއެމްއިން ވަނީ ޖުމްލަ 80،000 ރުފިޔާއިން ކެޕިޓަލް ސިޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމާފައި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ މެޗަކަށް ހާޒިރުނުވުމުން، ކެޕިޓަލް ސިޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގައި އެޓީމު ކުޅެން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ފުރަތަމަ މެޗަށްވެސް ކެޕިޓަލް ސިޓީ ހާޒިރެއްނުވެއެވެ. ނިމުނު ޖުލައި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެޓީމު ކުޅެން ތާވަލުކުރެވިފައި އޮތީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ ދެކޮޅަށެވެ. އެފްއޭއެމްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، މި މެޗަށް އެޓީމު ހާޒިރު ނުވުމުން 30،000 ރުފިޔާއިން އެޓީމު ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ޓެންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ތާވަލުކޮށްފައިވާ މެޗަށްވެސް ކެޕިޓަލް ސިޓީން ދަނޑަށް ހާޒިރު ނުވެއެވެ. މި މެޗަށް ހާޒިރުނުވުމާއި، މިކަން ތަކުރާރުވުމުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމްއިން ވަނީ 50،000 ރުފިޔާއިން ކެޕިޓަލް ސިޓީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެހެންކަމުން، މެޗަށް ހާޒިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމްއިން ވަނީ ޖުމްލަ 80،000 ރުފިޔާއިން ކެޕިޓަލް ސިޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި މިމައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މުބާރާތުގެ ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް އެފްއޭއެމްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުންވެސް ކެޕިޓަލް ސިޓީ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް