ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 11:21
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސް
އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އޮގަސްޓް 6 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް

އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޕްރައިޒް ޑައިސްގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މިހާރު ވަނީ އޮގަސްޓް 6 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އައިކެއަރ އިން ބުނީ 990 ރުފިޔާއަށްވުރެން މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށާއި ޑައިސްއެއް ރޯލްކޮށްގެން ޑިސްކައުންޓާއި އަގުހުރި އިނާމުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްގެ ހުރިހާ ފިހާރައެއްގައި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާއިރު ޕްރޮމޯޝަނާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު 3321026 ހޮޓްލައިން ނަންބަރުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން eyecare.mv ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އައިކެއަރ އޮޕްޓިކަލްސްއިން ލިބެން ހުރި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް