ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 12:59
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްރޮމޯޝަން
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްރޮމޯޝަން
ދިރާގު
ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްރޮމޯޝަން
އަބޫ ދާބީ، ދުބާއީ އަދި އިސްތަންބޫލަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި
 
1000 ޑޮލަރުގެ ޝޮޕިން އެލަވަންސް ހިމެނޭ
 
ކޮންމެ ސިޓީއަކުންވެސް ހުރުމާއި، ކެއުން ހިލޭ ލިބޭ
 
މި ޕްރޮމޯޝަނުން ހޮވަނީ ނަސީބުވެރި އެއް ފަރާތެއް

ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނުވަތަ ދިރާގު އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޚިދުމަތަށް އެޕްލައިކުރުމުން ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާއިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ތައާރަފުކުރުމަށް ދިރާގުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެނޭޖަރ ކޮންޒިއުމަރ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޖަނާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޚިދުމަތަށް އެޕްލައިކުރާ ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ނަސީބުވެރި ކަސްޓަމަރަކަށް އަބޫ ދާބީ، ޑުބާއީ އަދި އިސްތަންބޫލަށް ދެ މީހަކަށް ހިލޭ ދަތުރެއް ލިބުމުގެ ފުރުތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޖަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިދަތުރުގައި ހިލޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓު އަދި އެކޮމޮޑޭޝަންގެ އިތުރުން ޑުބާއީ އަދި އިސްތަންބޫލްގެ ދެ ޓުއާއެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 1000 ޑޮލަރުގެ ޝޮޕިން އެލަވަންސެއްވެސް ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ދިރާގުގެ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮމޯޝަން މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ނުވަތަ ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް އެޕްލައިކުރާ ފަރާތްތަކުން ޑިޕޮސިޓްއެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަލަށް ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެލޭނެއް ނަގާ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރު ހިލޭ ޑޭޓާ އެލަވަންސްތަކާއެކު މަހު ކުލިން 20 ޕަސެންޓްއާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓުވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ ދިރާގުން ދޭ ތަފާތު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ދިރާގު އަމިއްލަ ޕޯސްޓްޕެއިޑްގެ ތަފާތު ޕެކޭޖުތަކާއިއެކު، ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބޭނުންވާ އަގެއްގައި ތަފާތު ވޮއިސް އަދި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތައް ޚިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް