ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 09:07
ސިޓީގެ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑު އުފާފާޅު ކުރަނީ
ސިޓީގެ މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑު އުފާފާޅު ކުރަނީ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ޓީމުތަކުން އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުން
ސިޓީ މޮޅުކޮށްދިނީ ހާލަންޑު، އާސެނަލުން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި
 
ބަޔާންގެ މައްޗަށް ސިޓީއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ހާލަންޑު
 
އާސެނަލުން ޗެލްސީ ބަލިކުރީ 4-0 ން

އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔާން މިއުނިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިޓީން ބަޔާންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 1-0 ންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އާލިން ހާލަންޑުއެވެ. މިއީ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑު ދޫކޮށް އޭނާ ސިޓީއަށް ބަދަލުވި ފަހުން ސިޓީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

ދެ ޓީމުން ވެސް މެޗު ފަށާފައިވަނީ މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ފުރަތަމަ 11 ގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. ބަޔާނުން އެ ޓީމުގެ ތޯމަސް މުލާ، ސާޖް ގްނަބްރީ، ކޯމަން، ކީޕަރު ނޯޔާ ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާނުން ވަނީ ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ވެސް ގެނެސްފައެވެ. ޑިފެންޑަރު މަތައިސް ޑި ލިޓް، ޕައުލް ވާނާ ފަދަ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ކުޅެން ނެރެފައެވެ. ސިޓީން ވަނީ ޖެކް ގްރީލިޝް، ހާލަންޑު، މާރޭޒް، ބެނާޑޯ ސިލްވާ، ރޮޑްރީ، ކެވިން ޑިބްރައިނާ ހިމެނޭހެން މުހިންމު ކުޅުންތެރިން ހިމަނާފައެވެ.

Advertisement

ސިޓީގެ މެޗެއް ދެން އޮންނާނީ މި މަހުގެ 30 ގައެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް މެޗުގައި އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ވާދަވެރި ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށެވެ. ހަމަ އެދުވަހު ޑީއެފްއެލް ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ބަޔާން ނުކުންނާނީ ލެއިޕްޒިގާ ދެކޮޅަށެވެ.

އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 4-0 ން ކާމިޔާބުކުރީ އާސެނަލްއެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލަށް ލަނޑު ލީޑު ހޯދައިދިނީ ގަބްރިއެލް ޖީސޫސްއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން 36 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ އޮޑެގާޑްއެވެ. ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް އާސެނަލުން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. 66 ވަނަ މިނެޓުގައި ބުކަޔޯ ސާކާ ލަނޑެއް ޖެހިއިރު، ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ސަމްބީ ލޮކޮންގާއެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ދެ މިނެޓުގެ ތެރޭގައެވެ.

އާސެނަލްގެ މެޗެއް ދެން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ. ޗެލްސީން ނުކުންނާނީ އުޑިނޭސްއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
25%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް