ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 19:18
ލަންކާގެ ވަގުތީ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހަ
ލަންކާގެ ވަގުތީ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހަ
ގޫގުލް
ރަނިލް ރައީސްކަމާ ހަވާލުވުން
ލަންކާގެ ރައީސަށް ނިސްބަތްކުރާއިރު "ހިސް އެކްސެލެންސީ" ބޭނުންނުކުރުމަށް އަންގަވައިފި
 
ލަންކާގެ ވަގުތީ ރައީސްކަމާ ރަނިލް ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް އަށް ނިސްބަތްކޮށް ވާހަކަދައްކާއިރު ނަމުގެ ކުރިއަށް "ހިސް އެކްސެލެންސީ" މި ލަގަބު ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް އަދި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހަ އަންގަވައިފިއެވެ.

ލަންކާގެ ވަގުތީގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ރަނިލް ކުރެއްވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނެވެ. ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓް އެއްގައި ރަނިލް ވަނީ ލަންކާގެ ވަގުތީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެކަމަކަށް އަމުރު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިގޮތުން ރައީސްއާއި މުޚާތަބުކުރެވޭ އިރު ނަމުގެ ކުރިއަށް ބޭނުންކުރެވޭ އިއްޒަތުގެ ލަގަބް އެއް ކަމަށްވާ "ހިސް އެކްސެލެންސީ" ބޭނުން ނުކުރުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައިސްގެ ދިދަ ބޭނުންނުކުރުމަށްވެސް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ގައުމުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ގައުމުން ބޭރަށް ފިއްލަވާ ޓްރާންސިޓް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެން ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރެއްވުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވައެވެ.

އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ލިބިވަޑައިގަތުމާއެކު ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔާޕާ އަބޭވަރުދަނާ ވަނީ އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި ގާނޫނު އަސާސީގައިވާ ގޮތުން އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އައު ރައީސަކު އައްޔަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ހޮނިހިރި ދުވަހު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
13%
0%
0%
25%
13%
50%
ކޮމެންޓް