ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 19:49
ސްރީލަންކާގައި ކަރާސީނު ތެޔޮގަންނަން ކިއުހަދާފައި
ސްރީލަންކާގައި ކަރާސީނު ތެޔޮގަންނަން ކިއުހަދާފައި
އޭއެފްޕީ
ސްރީލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުން
ސްރީލަންކާގައި ތެޔޮވިއްކަން ފަށައިފި
 
މުޒާހަރާކުރި މީހުން ވަނީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު ހިސޯރުކޮށްފައި

ސްރީލަންކާގައި ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ނަމަވެސް ވެރިރަށް ކޮލޮމްބޯގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ކަރާސީނުތެޔޮ، ޕެޓްރޯލް, އަދި ކައްކާ ގޭސް ވިއްކަން މިއަދު ފެށުމުން އާންމުންނަށް ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވިއްޖެކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ. މިއާއެކު، އިންތިޒާރުކޮށްކޮށް ވަރުބަލިވެފައިވާ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ދިގުކިއުތައް ކޮލޮމްބޯގެ ތެޔޮއަޅާ ތަންތަންދޮށުގައި އަނެއްކާވެސް ވަނީ ދަމާލާފައެވެ. ނޫކުލައިގެ ހުސް ގޭސްފުޅިތައް ވަނީ ކޮޅާކޮޅު ނުފެންނަ ހިސާބަށް އަތުރާލާފައެވެ. ބައެއްމީހުން ބުނިގޮތުގައި ކައްކާ ގޭސް ނުލިބި ތިބޭތާ މިހާރު ހަތަރު މަސްދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އަދި ގިނައިރުތަކެއްވަންދެން ކިއުގައި މަޑުކޮށްގެންވެސް ކަރާސީނުފޮދެއްވެސް ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވާކަމަށް އެމީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް ތެލުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ސްޓޮކެއްލިބި، ކުޑަލުޔެއް ލިބިފައިމިވަނީ ރަށުތެރެ ވަރަށް ބޮޑަށްހަލަބޮލިވެ، ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށްފަހުއެވެ. ކާބޯތަކެތި ދަތިވެ އެންމެ ޒަރޫރީ ތަކެތީގެވެސް އަގުބޮވަމުން ދިއުމާއެކު ސަރުކާރާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި ސަރުކާރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ނުކުތް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރަށް ވަދެ އެތަން ހިސޯރުކޮށްފައެވެ. އަދި ރައީސް އިސްތިއުފާނުދެއްވަނީސް އެތަނުން ނުނުކުންނާނެ ކަމަށް ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. އެއަށް ފަހު ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ މިހާރުވަނީ އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މުޒާހަރާކުރި މީހުން ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންގހަގެ ޕްރައިވެޓް ރެސިޑެންސްގައި ހުޅުވެސް ޖަހާފައެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައި މިވަނީ އެގައުމަށް މިނިވަންކަން ލިބުނު ފަހުން ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ތަދުމަޑުކަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
25%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް