ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 07:09
ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް އީދަށް ބަންދުކުރުން
އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް ބަންދުވާނެ: އެޗްޕީއޭ
 
ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް ބަންދު ކުރަނީ ޖުލައި 10 އިން 16 އަށް

އަންނަ ޢީދު ބަންދުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ ޖުލައި 10 އިން ފެށިގެން 16 އަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކެއް ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭގައި މިވަގުތު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާއި ދަމަނަވެށިންނެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ.

Advertisement

އީދު ބަންދުގައި ވެކްސިން ކާޑު ހެއްދުމާއި ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުން ވެސް ބަންދުވާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އެހެންވެ ދަތުރުކުރުމުގެ ކުރިން ވެކްސިން ކާޑު ނުވަތަ ވެކްސިން ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންވާ މީހުން ޖުލައި 7 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން އެކަމަށް އެދުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މި ވެކްސިން ކާޑުގެ ޑިޖިޓަލް ކާޑު ކޮވިޑް ސޭފް ޕޯޓަލްއިން ވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 84.94 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. އަދި ތިންވަނަ ޑޯޒު ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 35.04 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ އޮތް މީހުންނަށް ހަތަރު ވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް