ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 19:03
އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
އިގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ސިޔާސީ މަސްރަހު
އަދިވެސް ދާނީ ކުރިޔަށް: ބޮރިސް ޖޯންސަން
 
އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ އިސް 21 ބޭފުޅުން ވަނީ އިސްތިއުފާދެއްވާފައި

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ އިސް ވިއްސަކަށް ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށްފަހު ވެސް އޭނާ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެކަމަށާއި، ގަސްތުކުރައްވަނީ އަދިވެސް ކުރިޔަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކަމުގައި އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގައި ބޭއްވުނު، ބޮޑުވަޒީރާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮރިސް ޖޯންސަން ވިދާޅުވީ، ދަތި ހާލަތުގައިވެސް ކުރިޔަށް ވަޑައިގެންނެވުމަކީ ވަޒީފާގެގޮތުން އޭނާއަށް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއްކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން އަދިވެސް ވަޑައިގަންނަވާނީ ކުރިޔަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ 21 މަޖިލީސް މެމްބަރުން ވަނީ މިހާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

މެމްބަރުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ފައްޓަވާފައިވަނީ ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީގެ ވިޕްއަކަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އައްޔަން ކުރެވުނު ކްރިސް ޕިންޗަރގެ ބަދުއަޚްލާގީ އަމަލުގެ ރެކޯޑެއް އޮތްކަން، އޭނާ މަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި އިރުވެސް ބޮރިސް ޖޯންސަންއަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް "ނަމްބަރ ޓެން" ނުވަތަ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުން އެއްބަސްވި ހަމައިންނެވެ.

އޭގެފަހުން ލަންޑަންގެ ޕްރައިވެޓް ކްލަބް އެއްގައި ދެފިރިހެނެއްގެ ގައިގަ އަތްލަންނުޖެހޭގޮތަކަށް އަތްލިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ޕިންޗަރ މިހާރު ވަނީ ޕާޓީ ވިޕްކަމުން އިސްތިއުފާވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ބޮރިސް ޖޯންސަން ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑުވެއްޓުމެއް އައީ ޗާންސެލަރ ރިޝީ ސުނަކް އަދި ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ ސާޖިދު ޖާވީދު އަންގާރަ ދުވަހު ދާދި އެކުއެކީގަ އިސްތިއުފާދެއްވި ހަމައިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް