ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 12:15
ވެލެންސިޔާވެސް ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނަށް އައީ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކޮށްގެން
ވެލެންސިޔާވެސް ފުރަތަަމަ ޑިވިޝަނަށް އައީ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކޮށްގެން
އެފްއޭއެމް
ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް
ބޮޑު 2 ކްލަބާއެކު، ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފެށުން މިމަހު 13 އަށް
 
ނިއުރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުން މިމަހުގެ 13 އަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. ކުރިން މުބާރާތް ފަށަން ތާވަލްކޮށްފައި އޮތީ މިއަދުއެވެ.

މިފަހަރު މުބާރާތުގައި 16 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ކްލަބް ވިކްޓްރީއާއި, ނިއުރޭޑިއަންޓް ހިމެނެއެވެ. ނިއުރޭޑިއަންޓަށް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރެވޭނެކަން ޔަޤީންވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއެވެ. އެފްއޭއެމްގެ އެކްސްކޯއިން ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއެވެ. އޭގެކުރިން ފީފާއިން ވަނީ ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލާ, ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭގޮތަށް އޮތް އޮތުމަށް ނިމުން ގެނެސްފައެވެެ. ނިއުރޭޑިއަންޓަށްވުރެ ކުރިން ވިކްޓްރީން ވަނީ ސަސްޕެންޝަނުން ސަލާމަތްވެފައެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީން ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޝަނަށްފަހު އެނބުރި އައިސް ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރަނީ ނިސްބަތުން ރަނގަޅު ޓީމަކާއެކުއެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެެވެ. ވިކްޓްރީން ވަނީ ދުރާލާ ޕްރެކްޓިސް ފަށާ, ހިންނަވަރުގައި 10 ދުވަހުގެ ކޭމްޕެއްވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. މުބާރާތް ފަސްކުރުމުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއްވާނީ ފަހުން ތައްޔާރުވާން ފެށުނު ނިއުރޭޑިއަންޓަށެވެ. ކޯޗު ސޮބާ ބުނީ މުބާރާތް ފަސްވުމަކީ އެޓީމަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ބޭރު ކުޅުންތެރިންނާއެކު ޓީމް އެކުލަވާލާ, ފިޓްނަސްއަށް މަސައްކަތްކުރަން ލިބޭ ވަގުތެއްކަން ސޮބާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓާއި ވިކްޓްރީގެ އިތުރުން ތިންވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމްގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން ޖާގަ ހޯދި ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުންވެސް ވަނީ ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އެޓީމު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ އާފިއު މުޙައްމަދު ހަމީދުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
17%
33%
0%
50%
ކޮމެންޓް