ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 23:23
މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންގެ މަތިންދާބޯޓެއް
މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންގެ މަތިންދާބޯޓެއް
އެމްއޭސީއެލް
މޯލްޑިވިއަނުން އިތުރު ދަތުރުތައް ބޭއްވުން
ބުދަ ދުވަހު ހޯރަފުއްޓާއި ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ފުނަދޫއަށް އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ
 
މިއީ ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ޑިމާންޑް އިތުރުވެފައިވާތީ ބާއްވާ ދަތުރުތަކެއް

މި ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ހއ. ހޯރަފުއްޓާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. ފުނަދޫއަށް އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަން ގައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ އެއަރލައިނުން މިގޮތަށް ނިންމީ އެ 3 މަންޒިލަށް އޮތް ޑިމާންޑު އިތުރުވުމުންނެވެ.

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ދަތުރުތަކުގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވަމުންދާތީ މޯލްޑިވިއަނުން ގެންދަނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަމުންނެވެ.

މިމަހުގެ 4 ވާ ހޯމަ ދުވަހުވެސް ހޯރަފުއްޓާއި، މާވާރުލުއަށް ދަތުރުތަކެއް ބާއްވަން މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޑިމާންޑު އޮތްވަރަކުން އަދިވެސް އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންދާނެކަމަށްވެސް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ޑިމާންޑު ބޮޑުވަމުންދާތީ މޯލްޑިވިއަނުން ގެންދަނީ ޖޫން 16ން ފެށިގެން އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އަދި 14 ޖުލައި އާ ހަމައަށް އެކި މަންޒިލްތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަމުންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

ޗުއްޓީއާއި އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް ފްލައިޓްތައް ވަނީ ފުލްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ފުނަދޫ އެއާޕޯޓު އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް