ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 07:04
އެސިސްޓަންޓް ލެކްޗަރާ އަބްދުއްރައްޒާގު އާދަމް
އެސިސްޓަންޓް ލެކްޗަރާ އަބްދުއްރައްޒާގު އާދަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ކޯސްތައް
ހެވީ ވެހިކަލްއާ ގުޅުންހުރި 2 ކޯހެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން ތައާރަފުކުރަނީ
 
ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމަށް ހުޅުވާލާނެ
 
މި ޕްރޮގްރާމް ލޯންޗުކުރަނީ ޖުލައި 20 ގައި

ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ ހެވީ ވެހިކަލްތަކާ ގުޅުންހުރި ދެ ޕްރޮގްރާމެއް ޖުލައި މަހު ތައާރަފުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެސިސްޓަންޓް ލެކްޗަރަރާ އަބްދުއްރައްޒާގު އާދަމް ވިދާޅުވީ ޖުލައި 20 ގައި ޚާއްސަ ދެ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯންޗުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މި ދެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ ހެވީ ވެހިކަލްތަކާ ގުޅުންހުރި ޚާއްސަ ދެ ޓްރެއިނިންއެއް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރައްޒާގު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިއީ ހެވީ ވެހިކަލްތަކުގެ އިންޖީނާއި، މުޅި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްއާ ގުޅުންހުރި ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ. މިއީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްއާއި، ޓްރެކްޓަރސް ސިންގަޕޯއާ ގުޅިގެން ހިންގާ ދެ ޕްރޮގްރާމެވެ. ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދޭނީވެސް ޓްރެކްޓަރސް ސިންގަޕޯއާއި ޕޮލިޓެކްނިކާ ގުޅިގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޖުލައި މަހު ތެރޭގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރައްޒާގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުލައި 20 ގައި މި ޕްރޮގްރާމްތައް ލޯންޗުކުރެވޭނީ
އެސިސްޓަންޓް ލެކްޗަރަރާ އަބްދުއްރައްޒާގު އާދަމް

މި ޕްރޮގްރާމުގެ އިތުރުން އެހެން ޕްރޮގްރާމެއްވެސް ޕޮލިޓެކްނިކުން ވަނީ ޑިވެލޮޕްކޮށްފައެވެ. އެއީ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް މިހާރު އޮތީ އެޕްރޫވަލް މަރުހަލާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް