ކ. މާލެ
|
29 ޖޫން 2022 | ބުދަ 07:18
ބީއެމްއެލް ގްރާންޓް ހޯދި ވިޔަފާރިވެރިއެއް
ބީއެމްއެލް ގްރާންޓް ހޯދި ވިޔަފާރިވެރިއެއް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ސްޓާޓްއަޕް ގްރާންޓް 4 ފަރާތަކަށް
ބީއެމްއެލް ސްޓާޓްއަޕް ގްރާންޓް 4 ފަރާތަކަށް
 
މިއީ އުފެދެމުން އަންނަ ވިޔަފާރިވެރިން ކުރިއަރުވަން ދޭ ގްރާންޓެއް

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިފްތިތާހު ކުރި ސްޓާޓްއަޕް ގްރާންޓް 4 ފަރާތަކަށް ދީފިއެވެ.

މިއީ އުފެދެމުން އަންނަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިއެއް ކުރިއެރުވުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ތައާރަފު ކުރި ގްރާންޓެކެވެ. އެގޮތުން ހޮވާލެވޭ 4 ވިޔަފާރިއަކަށް 500،000 ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ބީއެމްއެލުން ދޭ ގޮތަށް ނިންމިއެވެ.

މި ގްރާންޓް ކާމިޔާބު ކުރި ހަތަރު ކުންފުންޏަކީ މިހާރުވެސް ހިންގަމުންދާ އެމްބްރޮއިޑަރީ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ވާ "ނިރިސް އެސް އެމްބްރޮއިޑަރީ" އާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ލަކުޑިން ގިނަ ބާވަތުގެ ތަކެތި ތައްޔާރު ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އަލަށް ފަށާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވާ "ކިޑްސް ޒޯން" އާއި ގޭގައި ހިންގަމުންދާ ކޭކު އަޅާ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ބޭކަރީއެއް ހަދައި މި ދާއިރާއިން ތަމްރީން ދިނުމަށް ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވާ "ހައްވަ ކޭކްސް" އާއި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވާ "ކްލައިމެޓް ސްމާޓް ގުޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރެކްޓިސަސް" އެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނިގޮތުގައި އެ ބޭންކުން ސްޓާޓަޕް ގްރާންޓް ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތްތައް ހޮވާފައިވަނީ 2 މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައިގެން ގެންދެވުނު ވާދަވެރި އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސްއަކަށް ފަހުގައެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބިޒްނަސް ޕްލޭންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 10 ފަރާތެއް ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފައިވާއިރު، ދެވަނަ މަރުހަލާގައި ޝޯޓްލިސްޓްވި ފަރާތްތަކުން އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ ޕްރެސެންޓޭޝަން އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

މި ގްރާންޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ ގްރާންޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަކީ އެފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް އެ ޕްލޭން ހުށަހަޅައިދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އުފެދެމުން އަންނަ ވިޔަފާރިވެރިން ކަމަށެވެ. އަދި މި ވިޔަފާރިތައް ހޮވާފައިވަނީ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކާ ވާދަ ކޮށްގެން ކަމަށާއި އެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއް ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ވިޔަފާރިތަކާއެކި އައު ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވި، މުޖުތަމައަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްޓާޓަޕް ގްރާންޓަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ޖަނަވަރީ މަހުގައި ތައާރަފްކުރެވުނު ގްރާންޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް