ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 18:22
ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައި ރޯވެފައި
ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައި ރޯވެފައި
ފޭސްބުކް
ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް
ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި 500،000 ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް
 
އަލިފާން ނިންވާލިއިރު، ދެ ކްލާސްރޫމަކަށާއި ކަރަންޓް ޕެނަލަށް ވަނީ ގެއްލުންވެފައި
 
ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައި ރޯވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި

ހދ. ހަނިމާދޫ ސްކޫލުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި 500،000 ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ލިބިއްޖެއެވެ.

އެ ރަށު ކައުސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްސައްތާރު ހަސަން "ރާއްޖެ އެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ، މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:53 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަލިފާން ރޯވުމާއެކު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އަދި ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ގުޅިގެން އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކްލާސްރޫމްތައް ކައިރީ ހުންނަ ކަަރަންޓު މެއިން ޕެނަލްގައި ރޯވެގެންނެވެ. އަލިފާން ރޯވީ ލޫޒް ކަނެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް އެ ރަށުގެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލާދީ އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން މެއިން ޕެނަލް އެއްކޮށް އަނދާފައިވާއިރު، އެއަށް އެކަނި ވެސް 400،000 ރުފިޔާއާ 500،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ކަރަންޓު ޕެނަލުގެ އިތުރުން އެ ޕެނަލާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ދެ ކްލާސްރޫމަށް ވެސް ވަނީ ގެއްލުން ވެފައެވެ. އެގޮތުން، ދެ ކްލާސްރޫމުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު ދިޔަދޮވިތައް ވިރިފައިވާކަމަށާއި ކްލާސްރޫމުތަކުގައި ހުރި ބައެއް ތަކެއްޗަށްވެސް ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް އަބްދުއްސައްތާރު މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އެ ކްލާސްރޫމްތަކުގައި އަލުން ޚިދުމަތްދެވޭނީ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު ސްކޫލުގައި އެއްވެސް ދަރިވަރަކު ނޫޅެއެވެ. މި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމްތަކާއި އޮފީސް ބަޔާއި ސްޓާފް ރޫމުން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުނަނުދިނުމަށް އެ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގައި ހުންނަ ކަރަންޓުން، ވަގުތީ ގޮތުން އޮފީހަށާއި ސްޓާފް ރޫމަށް ކަރަންޓް ދޭން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

ކްލާސްރޫމްތަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށާއި އެ މައްސަލަ އެއްކޮށް ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކައާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
67%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް