ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 09:30
ބީއެމްއެލް ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް
ބީއެމްއެލް ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ "ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބީއެމްއެލްގެ "ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާހުކޮށްފި
 
ފެހި ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރިމަތިލާން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައި
 
5 ރަށެއް ހޮވާ ކޮންމެ ރަށަކަށް 10،000 ގަސް ހަދިޔާ ކުރާނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 50،000 ގަސް އިންދުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ބީއެމްއެލް ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް" އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ނިންމާފައެވެ. މިއީ ނޮވެންބަރު މަހު ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހަރަކާތެއް ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮޖްކްޓުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ނާސަރީތަކުން ގަސް ހޯދައި ރަށްރަށުގައި ގަސް އިންދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތައް ފާހަގަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު 5 ރަށެއް ހޮވައި ކޮންމެ ރަށަކަށް 10،000 ގަސް ހަދިޔާ ކުރާނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ ފެހިކަން ގެނެވި މުޖުތަމައަށް އޭގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލުން ގަސް އިންދުމުގެ ސަބަބުން ރަށް ގިރުން ހުއްޓުމާއި، ހޫނުމިން ކުޑަވުމާއި ޖައްވަށް ދޫކުރެވޭ ކާބަންގެ މިންވަރު ދަށްކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރު ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކަށްޓަކައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ އެންމެންގެ ވެސް ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފެހި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އެހީގައި ރަށްރަށުގައި ގަސް އިންދުމަށް އެހީވެ، ކާބަން ފުޓްޕްރިންޓް ދަށްކޮށް ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކަކީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިއްބައިދޭ ތަންތަނަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރަށު ކައުންސިލްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ ނާސަރީތަކަށް އެހީވެ، ރަށްރަށާއި މުޖުތަމައުތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލް ފެހި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް