ހުކުރު 05 ޖޫން 2020
03 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާ

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ

  • ގާލާ އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 4ގައި
  • ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަކީ ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރިސޯޓެއް

ކ. މާލެ | 12 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 22:38 | 1,828

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާ ރިސޯޓް - ގޫގުލް

ވާރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑް 2017 ގައި ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާއަށް ސްރީލަންކާގެ ލީޑިން ބީޗް ރިޒޯޓްގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

މި އެވޯޑް އެރިސޯޓަށް ލިބިފައިވަނީ އޭޝިޔާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވާރލްޑް ޓްރެވެލް އެވޯޑް 2017ގެ ގާލާ ސެރެމަނީގައެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއާއި އެކި މިއެވޯޑަށް ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަންނަންތަރާ ކަލުތަރާ ރިސޯޓާއި އަނަންތަރާ ޕީސް ހެވަން ޓްރެންގަލެ ރިސޯޓްގެ އިތުރުން އަވަނި ބެންޓޯޓާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، އަދި ޝަންގްރިލާސް ހަންބަންޓޯޓާ ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ގެ އިތުރުން ވިވަންޓާ ބައި ތާޖް ބެންޓޯޓާ އެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަށް މިއެވޯޑް ލިބުނީ ވާދަކުރި ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގެ މެދުގައި ވޯޓް ލައިގެންނެވެ.

 

ގާލާ އެވޯޑް ސެރެމަނީ ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 4ގައި ޗައިނާގެ ޝަންހާއީގައެވެ.

 

މިފަދަ އެވޯޑްތަކުގެ ސަބަބުން ދޭހަވަނީ އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އިހްލާސްތެރިކަމާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކަމަށް ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސަން އެކުއާ ޕަސިކުޑާރއަކީ ސްރީލަންކާގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސްއިން ހިއްސާވާ ރިސޯޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.