ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 10:52
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޯގާ ޑޭ
ޔޯގާ ޙަރަކާތުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން: ރައީސް
 
އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައިކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަވާނެ
 
6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްވެސް ވަނީ ގެންގޮސްފައި

ޔޯގާ ޙަރަކާތުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޚާއްސަ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައިކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ޤާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޯގާ ޑޭ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި 6 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފުލުހުން ވަނީ މި މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޔޯގާގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ޙަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން ދިއުމަކީ ދިނީ އިލްމުވެރިންގެ ޙައިސިއްޔަތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން އޮތީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއްވެސް ފޮނުވާފައެވެ. އެ ސިޓީގައި މި ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައިދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް
21 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 14:14
ޢަލީބެ
ސީރިއަސް ކިތައް މައްސަލަ މިހާރު ތިބަ ލަނީ.