ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 19:19
އެޑީއަށް އާސެނަލްގެ 14 ނަމްބަރު ޖަރޒީ ދެނީ: ފޮޓޯ-އާސެނަލް
އެޑީއަށް އާސެނަލްގެ 14 ނަމްބަރު ޖަރޒީ ދެނީ: ފޮޓޯ-އާސެނަލް
އެންކެޓިއޭ އެއްބަސްވުން އާކުރުން
އެޑީ އެންކެޓިއޭއަށް އާސެނަލްގެ ޚާއްޞަ 14 ނަމްބަރު ޖަރޒީ
 
ސޮއިކުރީ ފަސް އަހަރުގެ އާ އެއްބަސްވުމެއްގައި

ފަސް އަހަރުގެ އާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރި އާސެނަލްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އެޑީ އެންކެޓިއޭއަށް ކްލަބްގެ 14 ނަމްބަރު ޖަރޒީ ދީފިއެވެ. އާސެނަލްގެ 14 ނަމްބަރު ޖަރޒީއަކީ އެކްލަބްގެ ލެޖެންޑް ތިއަރީ އޮންރީ ބޭނުންކުރި ނަމްބަރެވެ. މިއީ ކްލަބްގެ ފަޚުރުވެރި ނަމްބަރެކެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގައި އެޑީ ބޭނުންކުރީ 30 ނަމްބަރު ޖަރޒީއެވެ.

23 އަހަރުގެ ފޯވާޑް އާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުން ކޯޗު އާޓެޓާވަނީ ހިތްހަމަޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ އެޑީއަކީ އާސެނަލްގެ އުޞޫލުތައް ހިފަހައްޓާ ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނަކީ އެޑީ އެންކެޓިއޭ ތަފާތު ދެއްކި ސީޒަނެކެވެ. އާސެނަލް ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު އަށް މެޗުގައިވެސް ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި އޭނާ ކުޅުނެވެ. 2017 ވަނަ އަަހަރު އާސެނަލްގެ ސީނިއަރ ޓީމުން ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދި އެޑީ ވަނީ 92 މެޗުން އާސެނަލްއަށް 23 ގޯލް ޖަހައިދީފައެވެ.

Advertisement

އެޑީއަކީ އިނގިރޭސި 21 އަހަރުގެ ދަށުގެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އެޓީމަށް އޭނާ ވަނީ 17 މެޗުން 16 ގޯލް ޖަހައިދީފައެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކީވެސް އެޑީ އެންކެޓިއޭއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް