ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 07:10
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުން
ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުން
އެމްޓީސީސީ
ބަސް ދަތުރު ފެށުން
ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
 
ދެވަނަ ފިޔަވަހިން އިތުރު ދެ ރޫޓަކަށް ދަތުރުކުރާނެ
 
އިތުރު ދަތުރުތައް ބޭއްވުމަށް މިހާރު ވަނީ ޝެޑިއުލްކޮށްފައި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އިން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މި ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމާއެކު އެ ސަރަހައްދުގައި ބަސް ދަތުރުތައް ވެސް އިތުރުވާނެއެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން 1 ގަޑިއިރުން ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް މިހާރު އެއަށްވުރެ އެތައް ގުނައެއް އަވަސްވެގެންދާނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ރަސްމީކޮށް މި ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު ދެވަނަ ފިޔަވަހިން އިތުރު ދެ ރޫޓަކަށް ދަތުރުކުރަންވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މީގެކުރިން އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރަނީ މާލޭ ވެސްޓް ޕާކާ ދެމެދު އެކަންޏެވެ. ނަމަވެސް 16ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާނިވާ ސަރަހައްދަށާއި އެއާޕޯޓަށް ވެސް ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބަސް ދަތުރުތައް އޮންނާނެއެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހިން މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ފަތިހު 5:45ގައި ފަށާއިރު، އެއާޕޯޓް ދަތުރުތައް ހެނދުނު 6:00ގައި ފަށާނެއެވެ. މި ދަތުރުތައް އެމްޓީސީސީން ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މާލޭގެ ވެސްޓް ޕާކަށާއި ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ޕީކް ގަޑިތަކުގައި ކޮންމެ 15 މިނެޓަކުން ދަތުރުތައް އޮންނާނެއެވެ. އެ ނޫން ގަޑިތަކުގައި ދަތުރުތައް އޮންނާނީ ކޮންމެ 20 މިނެޓަކުންނެވެ. އެއާޕޯޓަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އޮންނާނީ ކޮންމެ އެއް ގަޑިއިރަކުންނެވެ.

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބަސް ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ފެށުމާއެކު އެކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އެމްޓީސީސީން ގެނައި ބަސްތައްވެސް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. އެގޮތުން އެމްޓީސީސީން ވަނީ މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 15 ޑަބަލް ޑެކަރ ބަސް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައެވެ. މި ބަސްތައް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ރޫޓުތަކުގައި ވެސް ދަތުރު ކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް