ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 07:04
ހަންގޭރީއާ އިންގްލެންޑު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ހަންގޭރީއާ އިންގްލެންޑު ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ފުލުހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުން 4 ސަޕޯޓަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އިތުރު އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާނުވޭ

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑާއި ހަންގޭރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ކުރިން ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ހަތަރު ސަޕޯޓަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އިންގްލެންޑަށް ނިސްބަތްވާ ހަތަރު ފިރިހެނުންނެވެ. މިހާރު އެމީހުން ތިބީ ވެސްޓް މިޑްލޭންޑްސް ޕޮލިސް ކަސްޓޮޑީގައެވެ.

ފުލުސް އޮފިސަރަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މެޗު ފެށުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ސްޓޭޑިއަމްގެ ބޭރުގައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ފުލުސް އޮފިސަރު މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައެވެ. ނަމަވެސް ބޮލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތައް އިތުރަށް ބެލުމަށް ޓެސްޓުތަކެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ވެސްޓް މިޑްލޭންޑްސްގެ ފުލުހުން ބުނީ މި ހަމަލާގައި އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތްތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށެެވެ. ފުލުސް މީހާއަށް ހަމަލާދިން އިރު، އިތުރު އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުންނާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ހަންގޭރީ އަތުން އިންގްލެންޑު ބަލިވީ 4-0ންނެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 94 އަހަރުތެރޭ އަމިއްލަ ގައުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކުން އިންގްލެންޑް ބަލިވި މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް