ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2022 | ބުދަ 07:32
އިންގްލެންޑް އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅަށްފަހު ހަންގޭރީން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ޓްވިޓަރ
އިންގްލެންޑް އަތުން ހޯދި ބޮޑު މޮޅަށްފަހު ހަންގޭރީން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑަށް ބޮޑު ލަދެއް!
 
ފައިނަލް ބުރުގެ ފުރުޞަތެއް އިންގްލެންޑަކަށް ނެތް

އިޓަލީއާއި އިންގްލެންޑަށް ބޮޑު ލަދަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ.

އިންގްލެންޑް ލަދުވެތި ނަތީޖާއަކާ ކުރިމަތިލީ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ހަންގޭރީ އަތުން ވީ ބޮޑު ބަލީގެ ސަބަބުންނެވެ. ހަންގޭރީން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ނެވެ. ޑިވިޝަން އެކެއްގެ ގްރޫޕް ސީގައި އިޓަލީ ކޮޅަށް ހަރމަނީން ވަނީ ފަސްގޯލް ޖަހާފައެވެ. މެޗު ޖަރމަނީން ކާމިޔާބުކުރީ 5-2 ނެވެ.

ހަންގޭރީން މެޗުގެގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފްގައެވެ. އަނެއް ތިން ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ ފަހު 20 މިނެޓްގެ ތެރޭގައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު 16 ވަނަ މިނެޓްގައި ޖެހީ ސަލާއީއެވެ. 70 ވަނަ މިނެޓްގައި ދެވަނަ ލަނޑުވެސް ޖެހީ އޭނާއެވެ. ހަންގޭރީގެ ފަހު ދެ ލަނޑު ޖެހީ ނެގީއާއި, ގަޒްޑާގްއެވެ. މެޗު އިންގްލެންޑުން ނިންމާލީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެއީ 82 ވަނަ މިނެޓްގައި ޑިފެންޑަރ ސްޓޯންސްއަށް ރަތްކާޑް ދެއްކުމުންނެވެ. މިބައްޔާއެކު އިންގްލެންޑް ވަނީ އޭ ތްރީގެ ފުލަށް ސޮއްސާލާފައެވެ. އެއާއެކު ފައިނަލް ބުރަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އިންގްލެންޑަށް ބަންދުވީއެވެ. އިންގްލެންޑަށް ހަތަރު މެޗުންވެސް މޮޅެއް ނުލިބެއެވެ. އަދި މިއީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އިންގްލެންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ބައްޔެވެ.

ޖަރމަނީން އިޓަލީ ކޮޅަށް ޖެހި ފަސް ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ޖެހީ ވާނާއެވެ. ޖަރމަނީގެ ފަހު ދެ ލަނޑު ވާނާ ޖެހީ މިނެޓެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ކިމިކްއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރުވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ގުންޑޮގާންއެވެ. ޖަރމަނީއަށް ދެން ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މުލާއެވެ. އިޓަލީގެ ދެ ލަނޑު ޖެހީ ޖިއޯންޓޯއާއި, ބަސްޓޯނީއެވެ. މިމޮޅާއެކު ހަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ޖަރމަނީ އޮތީ ދެވަނާގައެވެ. ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ޖަރމަނީވީ އެއްވަރެވެ. އެއްވަނާގައި އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ހަންގޭރީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް