ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 21:03
ދިރާގާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ދިރާގާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ދިރާގު
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ސަމިޓުގެ ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު
 
ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 15ން 16ށް، ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި

އދ.ގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ އިދާރާ ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯގެ ގްލޯބަލް ސަމިޓުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމެވެ. އެއްބަސްވުން ހަވާލުކުރެއްވުމަށްފަހު މައުސޫމް ވަނީ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ދިރާގުން ދެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މައުސޫމް ވަނީ ސަމިޓުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމުގައި ދިރާގުން ދެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކުރައްވައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދިރާގުގެ މި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ސަމިޓްގެ ބައިވެރިންނަށް އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅި، އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ޑިޖިޓަލް އެކްސްޕީރިއަންސް ކުރިއަރާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯ ގްލޯބަލް ސަމިޓު ބާއްވަނީ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައެވެ. މި މަހުގެ 15ން 16ށް ކުރިއަށްދާ މި ސަމިޓުގެ މިއަހަރު އޮތީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައެވެ. މި ސަމިޓުގައި، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވައިގެން ތަރައްގީއަށް ލިބޭނެ ފައިދާތަކާއި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ.

މި ސަމިޓު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަން އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޔޫއެންޑަބްލިއުޓީއޯއާ ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މި ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާހިރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު، ކަނެކްޝަނަށް އެއްވެސް ބުރުލެއްނާރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް