ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 14:14
ނެމަންޏާ މަޓިޗް
ނެމަންޏާ މަޓިޗް
ޓްވީޓަރ
ނެމަންޏާ މަޓިޗް ރޯމާއަށް ބަދަލުވުން
މަޓިޗް ރޯމާއަށް ބަދަލުވަނީ
ރޮމާއަށް ބަދަލުވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

މެނެޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަައި ސާބިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ނެމަންޏާ މަޓިޗް ރޯމާއަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފިއެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ މަޓިޗް ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް 128 މެޗު ކުޅެދީ، ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީ އާއި ބެންފީކާއަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ.

އިތުބާރު ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ފެބްރީޒިއޯ ރޮމާނޯ ބުނި ގޮތުގައި ރޯމާއަށް ބަދަލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޓިޗް ވަނީ މިހާރު ރޯމާއަށް ގޮސްފައެވެ. އަދި އޭނާ ރޯމާއަށް ބަދަލުވުމުގެ ގޮތުން ހަދަން ޖެހޭ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް ހެދުމާއި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ރޮމާނޯ ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޮމާނޯ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ރޯމާއަށް ބަދަލުވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ރޯމާއިން ބޭނުންވާ ނަމަ، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

މަޓިޗް ވަނީ ސާބިއާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެދީފައެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު ސީނިއަރ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށި މަޓިޗް ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް 48 މެޗު ކުޅެދީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް