ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 07:17
ޕޯޗުގަލް ކޮޅަށް ސްވިޒަރލެންޑްއިން ގޯލް ޖަހަނީ؛ ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ޓްވީޓަރ
ޕޯޗުގަލް ކޮޅަށް ސްވިޒަރލެންޑްއިން ގޯލް ޖަހަނީ؛ ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ޓްވީޓަރ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ސްވިޒަރލެންޑް އަތުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވެއްޖެ
 
ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ސްޕެއިން

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ސްވިޒަރލެންޑް އަތުން ޕޯޗުގަލް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ފަހު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް ބަލިވީ 1-0 ނެވެ. ޕޯޗުގަލް ކޮޅަށް ސްވިޒަރލެންޑުގެ ލަނޑުޖެހީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ސެފެރޯވިޗްއެވެ. މިއީ މިމުބާރާތުގެ ކުރު ތާރީޚުގެ އެންމެ އަވަސް ގޯލެވެ. ބެންފީކާގެ ފޯވާޑް ލަނޑުޖެހީ 55 ވަނަ ސިކުންތުގައެވެ. މެޗުން ސްވިޒަރލެންޑް މޮޅުވުމުގައި ކީޕަރު ޖޯނަސް އޮމްލިންވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރިއެވެ. މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްއިން ރޮނަލްޑޯ ބޭނުމެއް ނުކުރެއެވެ. މިމެޗުން ބަލިވުމުން ޕޯޗުގަލްއަށް ލިބުނީ 7 ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ދެވަނައެވެ.

މިގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ޗެކްރިޕަބްލިކް އަތުން 2-0 ން މޮޅުވި ސްޕެއިންއެވެ. ސްޕެއިންގެ ދެ ލަނޑު ދެހާފްގައި ޖެހީ ވެލެންސިޔާގެ މިޑްފީލްޑަރ ކާލޯސް ސޯލެއާ އާއި, ބަދަލުކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުއިން ޕަބްލޯ ސަރާބިއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް