ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 07:10
ނެދަލެންޑްސްއާއި ޕޮލެންޑް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ނެދަލެންޑްސް އެފްއޭ
ނެދަލެންޑްސްއާއި ޕޮލެންޑް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-ނެދަލެންޑްސް އެފްއޭ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ވޭލްސްއާއި ބެލްޖިއަމް އެއްވަރު، ޕޮލެންޑް އަތުން ނެދަލެންޑްސްވެސް މޮޅެއްނުވި
 
ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ނެދަލެންޑްސް

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ގްރޫޕް ސީގެ ދެ މެޗުވެސް އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ވޭލްސްއާއި ބެލްޖިއަމް ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރިހޯދީ ބެލްޖިއަމްއިންނެވެ. ބެލްޖިއަމްއިން ލީޑް ހޯދީ 50 ވަނަ މިނެޓްގައި ޓިލެމަންސް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ވޭލްސްއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ މެޗު ނިމެން ހަތަރު މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޖޯންސަން ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. މިއީ ޖޯންސަން ޤައުމީ ޓީމަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަަ ހާފްގައި ބެލްޖިއަމްއަށް ލަނޑުޖަހަން ލިބުނު ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވުނެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ޕޮލެންޑާއި ނެދަލެންޑްސް ވާދަކުރި މެޗުވެސް ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ނެވެ. 18 ވަނަ މިނެޓްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ޕޮލެންޑަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ކޭޝްއެވެ. ދެވަނަހާފް ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓްގައި ޒިއެލެންސްކީ ލަނޑު ޖަހާ ޕޮލެންޑަށް ލީޑް ފުޅާވެސް ކޮށްދިނެވެ. އެކަމަކު ތިން މިނެޓްގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިހެން ނެދަލެންޑްސްއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީއެވެ. ނެދަލެންޑްސްގެ ދެ ލަނޑު ޖެހީ ކްލާސެންއާއި ޑަމްފްރައިސްއެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ތިންމެޗު ކުޅެނިމުނުއިރު އެއްވަނާގައި އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ނެދަލެންޑްސްއެވެ. ދެވަނާގައި އޮތް ބެލްޖިއަމްއާއި ތިންވަނާގައި އޮތް ވޭލްސްއަށްވެސް ވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ފުލުގައި އޮތީ ޕޮއިންޓަކާއެކު ވޭލްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް