ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2022 | ބުދަ 07:34
50 ވަނަ ލަނޑަށްފަހު ކޭން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
50 ވަނަ ލަނޑަށްފަހު ކޭން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޤައުމީ ޖަރޒީގައި ކޭންގެ 50 ވަނަ ލަނޑު ޖަރމަނީ ކޮޅަށް!
 
ކޭންއަށްވުރެ ގިނަ ލަނޑު އިންގްލެންޑަށް ޖަހައިދީފައިވަނީ ރޫނީ

ހެރީ ކޭން ޤައުމީ ޖަރޒީގައި 50 ވަނަ ލަނޑު ޖަރމަނީ ކޮޅަށް ޖަހައިފިއެވެ. ކޭން ޤައުމީ ޓީމަސް 50 ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޖަރމަނީއާ އެއްވަރުވި މެޗުގައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނިޓްގައި ހޮފްމަންގެ ލަނޑުން ޖަރމަނީން ކުރި ހޯދާފައިވަނިކޮށް, ކޭން އިންގްލެންޑަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. 88 ވަނަ މިނިޓްގައި ކޭން ޕެނަލްޓީ ގޯލަށް ފޮނުވާލީ ޖަރމަނީ ކީޕަރު ނޯޔާ ނުބައިފަޅިއަށް މޫވް ކުރުވާފައެވެ. މިއީ ކޭންއަށް ކުރި ފައުލަކަށް ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. މިނަތީޖާއާއެކު އިންގްލެންޑަށް ވަނީ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އިންގްލެންޑްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ ހަންގޭރީ އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

50 ވަނަ ލަނޑާއެކު ކޭން ވެފައިވަނީ އިންގްލެންޑްގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ދެވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ކޭންއަށްވުރެ ގިނަ ލަނޑު އިންގްލެންޑަށް ޖަހައިދީފައިވަނީ ވޭން ރޫނީއެވެ. 50 ލަނޑަށްވުރެ ގިނަ ލަނޑު އިންގްލެންޑަށް ޖަހައިދީފައިވަނީ ރޫނީއާއި ކޭންއެވެ.

އިންގްލެންޑް ހިމެނޭ ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނާގައި 4 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ އިޓަލީއެވެ. އިންގްލެންޑް އޮތީ ޕޮއިންޓަކާއެކު ފުލުގައެވެ. އިޓަލީ ވަނީ 2-1 ން ހަންގޭރީ ބަލިކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި އިޓަލީގެ ދެގޯލް ޖެހީ ބަރޭލާއާއި, ޕެލެގްރިނީއެވެ. ހަންގޭރީގެ ގޯލަކީ ދެވަނަ ހާފްގައި މަންޗީނީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލެކެވެ. މެޗުން ބަލިވި ހަންގޭރީ އޮތީ 3 ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް