ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 07:36
ކްރޮއޭޝިޔާ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ކްރޮއޭޝިޔާ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ފްރާންސަށް ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން މޮޅެއް ނުވެވުނު!
 
ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ ޑެންމާކް

ނޭޝަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސަށް ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން މޮޅުނުވެވި, ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ފްރާންސާއި ކްރޮއޭޝިޔާ ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދީ ފްރާންސުންނެވެ. ދެވަނަ ހާފްގައި ފްރާންސަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ރަބިއޯއެވެ. ޕެނަލްޓީއަކުން 83 ވަނަ މިނިޓްގައި ކްރޮއޭޝިޔާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ކްރަމަރިޗްއެވެ. ރެފްރީ ޕެނަލްޓީ ދިނީ ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މެޗަށް ފްރާންސް ނިކުތީ ޑެންމާކް އަތުން ބަލިވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައަސް ދިހަ ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނެވެ. ރޭގެ މެޗަކީ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރ މޮޑްރިޗް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 150 ވަނަ މެޗެވެ.

Advertisement

މިގްރޫޕްގައި ޑެންމާކް ވަނީ 2-1 ން އޮސްޓްރިއާ ބަލިކޮށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. އެއީ ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ހަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ އޮސްޓްރިއާއެވެ. ފްރާންސާއި ކްރޮއޭޝިއާވެސް އޮތީ ޕޮއިންޓަކާއެކުއެވެ. ފްރާންސަށް ކުރިއަށް އޮތީ އޮސްޓްރިއާއާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. ކްރޮއޭޝިއާ ވާދަކުރާނީ ޑެންމާކާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް