ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2022 | ހޯމަ 07:54
މެޗުގައި ރޮނަލްޑޯ ދެ ލަނޑު ޖެހި: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ޓްވީޓަރ
މެޗުގައި ރޮނަލްޑޯ ދެ ލަނޑު ޖެހި: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ޓްވީޓަރ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ރޮނަލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާއެކު ސްވިޒަރލެންޑް އަތުން ޕޯޗްގަލްއަށް ބޮޑު މޮޅެއް
 
ސްޕެއިންވީ އެއްވަރު

ރޮނަލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާއެކު ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ސްވިޒަރލެންޑް އަތުން ޕޯޗްގަލް ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ. ޕޯޗްގަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ނެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ޕޯޗްގަލް އޮތީ ގްރޫޕްގެ އެއްވަނާގައެވެ. އެއީ ދެ މެޗުން 4 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެވަނާގައި އޮތް ޗެކް ރިޕަބްލިކަށްވެސް ހަތަރު ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ޕޯޗްގަލްގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެޓީމަށް ލީޑް ނަގައިދިނީ ވިލިއަމް ކަވާލިއޯއެވެ. ރޮނަލްޑޯ ލަނޑު ޖެހީ 35 ވަނަ މިނިޓާއި, 39 ވަނަ މިނިޓްގައެވެ. ހަތަރުވަނަ ލަނޑު 64 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ މެންޗެްޓަރ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރ ކާންސޭލޯއެވެ. މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް ޖޮޓާއާއި, ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރ ބާނާޑޯ ސިލްވާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮސްދީފައެވެ.

މިގްރޫޕްގައި ސްޕެއިންއާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 2-2 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. 2-1 ން ޗެކް ރިޕަބްލިކް މޮޅުވާން ދަނިކޮށް ސްޕެއިންއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ފަހު މިނިޓްގައި އިނީގޯ މާޓިނޭޒްއެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓްގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ކުރި ހޯދީ ޕެސެކް ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ގަވީ ލަނޑު ޖަހާ ސްޕެއިންއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. ޗެކް ރިޕަބްލިކުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ހޯދީ ކުޗްޓާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ.

ސްޕެއިން އޮތީ ގްރޫޕްގެ ތިންވަނާގައެވެ. އެއީ ދެ މެޗުވެސް އެއްވަރުކޮށް ދެ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރުވީ ޕޯޗްގަލްއާ ވާދަކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް