ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 07:34
އިޓަލީއާއި ޖަރމަނީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-އިޓަލީ ޤައުމީ ޓީމް ޓްވިޓަރ
އިޓަލީއާއި ޖަރމަނީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ-އިޓަލީ ޤައުމީ ޓީމް ޓްވިޓަރ
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
އިޓަލީއާއި ޖަރމަނީ އެއްވަރު
 
ފުލިކް އާއެކު ޖަރމަނީ ބަލިނުވެ 10 މެޗު ފުރިހަމަ ކޮށްފި

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީއާއި ޖަރމަނީ ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ. ވަރލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައި ނުވި އިޓަލީން އިޓަލީގައި ޖަރުމަނާ އެއްވަރުކުރީ 1-1 ނެވެ.

އާޖެންޓީނާ އަތުން ބަލިވިތާ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި އިޓަލީން ކުޅުނު މެޗަށް ކޯޗު މަންޗީނީ ވަނީ ޒުވާން ތަޖުރިބާ މަދު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ފުރުޞަތު ދީފައެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދީ އިޓަލީންނެވެ. 70 ވަނަ މިނިޓްގައި ލީޑް ހޯދައިދިނީ ޕެލެގްރީނީއެވެ. އެކަމަކު ދެ މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ޖަރމަނީގެ ކިމިކް ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަަމަކުރިއެވެ. މިނަތީޖާގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ފުލިކްއާއެކު ބަލިނުވެ ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ދިހަ މެޗަށް ދެމިގެން ދިޔައީއެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގުގައި ޖަރމަނީއަށް ކުރިއަށް އޮތީ އިންގްލެންޑާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. އިޓަލީއަށް އޮތީ އިންގްލެންޑް ބަލިކުރި ހަންގޭރީއާ ވާދަކުރާ މެޗެވެ. ދެ މެޗުވެސް ކުޅޭނީ މިހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް