ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 19:11
ރަޝިއާގެ އެއަރލައިން އެއިރޯފްލޮޓް ގެ މަތިންދާބޯޓެއް
ރަޝިއާގެ އެއަރލައިން އެއިރޯފްލޮޓް ގެ މަތިންދާބޯޓެއް
ޓްވިޓަރ
ރަޝިއާގެ އެއަރލައިން އެއޮރޮފްލޯޓް
އެއިރޯފްލޮޓް އިން ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި
 
ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ ކޮމާޝަލް ކޯޓުން ވަނީ ޖޫން 16ގެ ކުރިން އެ ފްލައިޓް ލަންކާއިން ފުރުން މަނާކޮށްފައި
 
ލަންކާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިކަމުގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އަތެއް ނުވާކަމަށް ބުނެފައި
 
ފްލައިޓް ފުރުން ކޮމާޝަލް ކޯޓުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ އަޔަލެންޑްގެ ސެލެސްޓިއަލް އޭވިއޭޝަން ޓްރޭޑިން ލިމިޓެޑުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

ރަޝިއާގެ އެއިރޯފްލޮޓް އެއާލައިނުން ސްރީލަންކާއަށް ކޮމާޝަލް ދަތުރުތައް ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

އެއިރޯފްލޮޓް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ އަރލައިނުން ލަންކާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާކަމެވެ. އަދި މިނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ އަރލައިންގެ ފްލައިޓްތަކަށް ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި މިހާރު ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެއިރޯފްލޮޓް އިންވަނީ ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ޓިކެޓް ވިއްކުންވެސް ހުއްޓާލާފައެވެ.

މިނިމުނު ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެއިރޯފްލޮޓް ގެ އެއަރބަސް އޭ330 މަރުކާގެ ފްލައިޓެއް ކޮލޮމްބޯއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު، ހަމަ އެދުވަހު ފްލައިޓް މޮސްކޯއަށް ފުރުމަށް ވަނީ ޝެޑިއުލްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފްލައިޓަށް ނުފުރި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނަށް ފްލައިޓް ފުރާ ގަޑި ލަސްކުރިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުވެސް އެ ފްލައިޓަށް ފުރިފައި ނުވާއިރު، ލަންކާގެ މީޑިއާތައް ރިޕޯޓުކުރިގޮތުން ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ ކޮމާޝަލް ކޯޓުން ވަނީ ޖޫން 16ގެ ކުރިން އެ ފްލައިޓް ލަންކާއިން ފުރުން މަނާކޮށްފައެވެ.

ފްލައިޓް ފުރުން ކޮމާޝަލް ކޯޓުން މަނާކޮށްފައި ވަނީ އަޔަލެންޑްގެ ސެލެސްޓިއަލް އޭވިއޭޝަން ޓްރޭޑިން ލިމިޓެޑުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މިކަމުގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އަތެއް ނުވާކަމަށް ބުނެފައިކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
33%
0%
67%
0%
ކޮމެންޓް