ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 14:28
ޓިއުނީޝިއާގެ ރައީސް ކައިސް ސައީދު
ޓިއުނީޝިއާގެ ރައީސް ކައިސް ސައީދު
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ޓިއުނީޝިއާގައި ގާޒީން ވަކިކުރުން
ޓިއުނީޝިއާގެ 57 ގާޒީން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
 
އޭނާ ވަނީ ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކުރުމަށް އެތައް ފުރުސަތެއް ދީފައި

ކޮރަޕްޝަނާއި، ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހިމާޔަތްދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓިއުނީޝިއާގެ 57 ގާޒީން މަގާމުން ވަކިކުރަން އެގައުމުގެ ރައީސް ނިންމަަވައިފިއެވެ.

ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓިއުނީޝިއާގެ ރައީސް ކައިސް ސައީދު ވިދާޅުވީ އެގައުމުގެ ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހުކޮށް އެތަނަކީ ސާފުތާހިރު ތަނަކަށް ހެދުމަށް ފުރުސަތަކަށްފަހު ފުރުސަތެއް ދީ، އިންޒާރަކަށްފަހު އިންޒާރެއްވެސް ދީފައިވާކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެގައުމުގެ ރަސްމީ ގެޒެޓުން ވަނީ 57 ގާޒީން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ޓިއުނީޝިޔާގެ ރައީސް ސައީދު ވިދާޅުވީ މިއީ އެގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމެކެވެ. އަދި ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ގިނަ އިދާރާތަކުގެ އިސް ބޭބޭފުޅުން މަގާމުން ވަކިކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް