ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 11:15
ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ޓިމް ސޯޔާ
ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ޓިމް ސޯޔާ
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޓިމް ބޭންކާއި ވަކިވުން
ބީއެމްއެލްއަށް އެތައް ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަވައިދެއްވުމަށްފަހު ޓިމް ބޭންކާއި ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ޓިމް ވަނީ މިވީ 3 އަހަރު ތެރޭގައި ބީއެމްއެލްއަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދެއްވާފައި
 
ކޮންޓްރެކްޓު އައު ނުކުރައްވަން ޓިމް ވަނީ ނިންމަވާފައި
 
ޓިމް ބޭންކުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް މިހާތަނަށް ހޯދުނު އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްފަހު އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ ޓިމް ސޯޔަރ މަޤާމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.  

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ބޭންކާއެކު އޮތް 3 އަހަރުގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނަކަމަށާއި އެއަށްފަހު ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރުމަށް ބޭންކުގެ ބޯޑާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދެން ބޭންކުގައި ޓިމް ޚިދުމަތްކުރައްވާނީ މަހެއް ނުވަތަ ދެމަހެއްހާ ދުވަހުކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑާއެކު މިވޭތުވެ ދިޔަ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުން ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް އަޅުގަނޑު ފަހުރުވެރިވަން. އަދި ބޭންކާއެކު އަޅުގަނޑު ހޭދަކުރި މުއްދަތަކީ އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް
ޓިމް ސޯޔަރ

މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކުންވަނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާ ހޯދާފައެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާދާރަކީ ދިވެހި ސަރުކާރެވެ. ބޭންކުން ވަނީ ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 543 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދީފައެވެ. އަދި ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 131 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ ބޭންކުގެ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ޓިމްވަނީ ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮތް އިރު، އެކަމުގެ ދަތިތައް ރާއްޖެއަށް ވެސް ކުރިމަތިވެދާނޭ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައި، އެކަމަށް ދުރާލައި ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެފަދަ ނުރައްކާތައް ސިފަކޮށްދެއްވަން ސޯޔާ ވަނީ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރީޒް "ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް" ބުނާ "ވިންޓާ އިޒް ކަމިންގެ" އިންޒާރު ބޭނުންކުރައްވައިފައެވެ.

ފިނި މޫސުމް ރާއްޖެއަށް ވެސް އައިސްދާނެ. އެކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން. މުޅި ރާއްޖެވެސް މިކަމަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ
ޓިމް ސޯޔަރ
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް