ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 11:42
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވޭ
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 10 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޭ6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް
ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ނުގެނެވިގެން ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ފާޅުކޮށްފި
 
ޝަރީއަތްތައް އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުސަތަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންނަށް ދީފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު
 
ކުރީގެ ދުވަހެއްގައި ގެނެސް، މާލެ ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހެން ޖެހޭ

މޭ6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ނުގެނެވިގެން ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 2021 މެއި 6ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ހަމަލާގެ ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ ވިއްސާރަ ވުމުގެ ސަބަބުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުކުރެވުމުންނެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ނުގެނައުމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

މޫސުން ގޯސް ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އޭގެ ކުރީގެ ދުވަހެއްގައި އެމީހުން ގެނެސް، މާލެ ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ކަރެކްޝަނުން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތް އޮންނާނެ ދުވަސްތައް ކުރިން މި މެއި މަހުގެ 15 ވަނަ އިއުލާންކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި މުއައްސަސާތަކުން އިހުމާލުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ކެނޑިނޭޅި ކުރަމުންދާއިރު، އެފަދަ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ހޯމް މިނިސްޓްރީންނާއި ކަރެކްޝަނުން މިކަމުގެ ހައްސާސިއްޔަތު ދެނެ ނުގަނެ، ފަރުވާ ކުޑަކުރާ ކަމަށާއި، އެކަން އިންތިހާއަށް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޝަރީއަތްތައް އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުސަތަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެ ފުރުސަދީފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް