ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 07:02
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ
ބީއެމްއެލްއިން ދައުލަތަށް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފި
 
ދައުލަތަށް 674 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކި
 
ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
 
ބޭންކަށް މިދިޔަ އަހަރު 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބުނު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޓެކްސް އާއި ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވީ ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓިމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކުހާއި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއަށްވާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 674 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 543 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާއިރު ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވަނީ 131 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެ ބޭންކުގެ ފައިދާ ވަނީ 470 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ބޭންކުގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ވެސް ބޭންކު އޮތީ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު ނިމުނު އިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު ދެ ގުނަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ބޭންކަށް ވަނީ 554 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ބީއެމްއެލްގެ ފައިދާ އިތުރުވެފައިވާއިރު އެ ބޭންކުން ވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 258 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމާފައެވެ. އަދި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާއަކަށް 48 ރުފިޔާ ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް